Czapka 6-panelowa

Podział czapki na 6 segmentów. Zaleta: Jeden z najpopularniejszych kształtów czapek w Europie.